Çevre Paradigmalarının Turizme Yansımaları

Turizm sosyal, ekonomik, politik ve çevre gibi alanları etkileyen, bu alanlardan etkilenen bir sektördür. Bu alanlarda gerçekleşen paradigma değişimleri turizm alanyazınına da yansımaktadır. Bu çalışma, doğal çevreyle ilgili dönem paradigmaların turizme olan yansımalarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, son yıllarda ortaya atılan doğal çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili yaklaşımlara toplu bir bakış açısı sunması, turizmde doğal çevreyle ilgili dönemsel gelişmelere dikkat çekmesi bakımdan önemlidir. Nitel kurgulu olarak hazırlanan çalışmada alanyazın tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla, öncelikle dönemsel çevre paradigmaları taranmıştır. Sonrasında bu paradigmalar ile turizm arasındaki paralel gelişmeler yorumlayıcı yaklaşımla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda insanı üstün gören endüstri egemen paradigmanın kitle turizmini geliştirdiği, sonuçları itibariyle de turizm ve çevre arasında ön bilinçlenmeye zemin hazırladığı söylenebilir. Yeni ekolojik paradigmanın turizme yansımaları ise sürdürülebilir turizm felsefesi, doğa temelli turizm, sıfır-düşük karbonlu turizm, aşırı turizm, yavaş seyahat gibi turizm anlayışlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.